Mesurar la massa de líquids

Quina massa té el líquid que conté el got?

Per mesurar la massa del líquid cal que et descarreguis aquest fitxer pesarliq.swf  al teu ordinador i l'executis amb el programa Flash Player Debug. Quina massa té el líquid?

Comentaris

Publica un comentari

Escriu el comentari tan bé com puguis, sense fer faltes, sense córrer. revisa'l un cop l'hagis acabat.