Mesura el volum

En aquesta pràctica virtual mesuraràs el volum de diversos sòlids.

El volum es mesura en litres o en metres cúbics. Un metre cúbic equival a 1.000 litres.

Alguns dels submúltiples del metre cúbic són el decímetre cúbic, que equival a un litre, i el centímetre cúbic, que correspon a una mil·lèsima de litre.

Cal que et descarreguis el fitxer mesurvol.swf i l'executis amb el programet Flash Player Debug.

Mesura el volum:  quants centímetres cúbics ocupa la corona, quants l'esfera i quants la massa d'or?

Comentaris

Publica un comentari

Escriu el comentari tan bé com puguis, sense fer faltes, sense córrer. revisa'l un cop l'hagis acabat.