Repte: línies horitzontals

Com són les línies horitzontals de color gris? Paral·leles, secants o perpendiculars?

Escriu-ho a COMENTARIS.


Comentaris